Jindřich Macek

Loutnista

V letech 2004 - 2009 studovala na Konzervatoři Pardubice a absolvovala hru na akordeon ve třídě prof. Ireny Holomkové. V průběhu studia přestoupila z klávesového nástroje na knoflíkový. Tento na zakázku vyrobený italský akordeon zn. Pigini je výjimečný svým jemným a velmi barevným tónem. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské studium ve třídě doc. Borise Lenka ArtD.. V roce 2013 absolvovala výměnný studijní pobyt na Sibeliově Akademii v Helsinkách, kde studovala hru na akordeon u profesora Mattiho Rantanena.

Během studia se zúčastnila několika soutěží. Mezi nejcennější úspěchy se řadí 3. místo na Mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. Na Soutěžní přehlídce konzervatoří v roce 2007 obsadila 3. místo a v témže roce se účastnila i Mezinárodní soutěže na Slovensku.

V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordeonovou třídu na pobočce v Přibyslavi. Vystupuje sólově, ale i v komorních seskupeních. Rozmanitý sólový repertoár tvoří originální koncertní kompozice pro akordeon i díla autorů starších epoch.

Na první pohled velmi ojedinělá a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem, která započala v roce 2009, přináší zcela nové myšlenky i barevné nápady. Benefiční premiéra společně připraveného celovečerního pořadu s názvem „Doteky strun a kouzla měchu“ zazněla slavnostně dne 24. července 2011 u příležitosti 250. výročí poutního místa u sv. Anny v Pohledu. Projekt „La Brise de France", výjimečný svým programem zaměřeným ryze na francouzskou hudbu různých stylových epoch, vznikl v roce 2012. Koncert „In Patches“ (2014) čerpá, svojí dynamikou a pestrostí výstavby, ze zkušeností získaných při studiu na Sibeliově Akademii ve Finsku. Koncertní program „Poslán jest od Boha anděl” (2014) je koncipován pro liturgické období adventu. Projekt „Renaissance touches" (2015) úspěšně navazuje na předešlé pořady a nese název podle soudobého díla zkomponovaného pro netradiční duo. V roce 2016 zaznělo v premiéře pásmo slova a hudby „Flos Florum", oslavující Karla IV. a také koncert moderní hudby 20. a 21 století s názvem „Close your eyes and listen" - Zavři oči a poslouchej. Pásmo s názvem „Hudba v myšlenkách Masarykových" přiblíží tvorbu českých a slovenských autorů a myšlenky „Prezidenta Osvoboditele" u příležitosti osmdesátého výročí úmrtí T. G. Masaryka (2017), které předchází blížícímu se stému výročí naší republiky (2018). 

Ve spolupráci s loutnistou Jindřichem Mackem účinkuje v projektech pro akordeon a loutnu:

Live nahrávky skladeb:

Lasse Pihlajamaa, Live nahrávka skladby

Bandoneons, Basil and Bay Leaves od G. Klucevseka, Live nahrávka skladby

Nahráno ve studiu VanaS-D, Hlinsko

gallery

 

Ve fotografii V. Kunce...

gallery

Zpět