Jindřich Macek

Loutnista

Pro příznivce loutnové hudby  -  nový YouTube kanál

Milí posluchači, jelikož doba stále neumožňuje, abych za Vámi přicestoval a zahrál Vám ve vhodném akustickém prostředí živě, založil jsem vlastní YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCuen1--fWHbEvz1qHmK0TXQ/videos . Od poloviny ledna 2021 pro Vás pravidelně každý víkend vkládám krátký video-příspěvek s původní historickou tvorbou pro loutnu, s vlastními autorskými kompozicemi nebo mými úpravami hudby pro loutnu. V příštích měsících Vás chci překvapit např. aranžemi skladeb světového skladatele A. Dvořáka, úpravami českých a moravských lidových písní či novou vlastní tvorbou. Děkuji Vám za podporu.

Sólová loutna

Vlastní úpravy tvorby A. Dvořáka pro loutnu:Z vlastní tvorby pro loutnu:

Vincenzo Capirola: Recerchar secondo

Daniel Georg Speer: Aria

Giovanni Zamboni: Sarabanda

Pásma slova a hudby

Ukázka z pořadu Via vitae Comenius

Ukázka z pořadu Kodex o Václavu IV.

Ukázka z pořadu Flos Florum

Ukázka z pořadu Hudba v myšlenkách Masarykových

Housle a loutna

Online koncert ze sálu Staré radnice v Havlíčkově Brodě

Ukázka z pořadu Chvění houslových strun

Sólová loutna

Ukázky ze sborníku Sonate d´intavolatura di leuto op. 1 (1718) Giovanni Zamboniho, nahráno na čtrnácti-sborovou arciloutnu typu Magno Tieffenbrucker 1604

Alemanda

Currente

Ukázky ze sborníku Libro de sonate diverse (1601) Pietra Paola Raimonda, nahráno na deseti-sborovou loutnu Hans Frei, boloňského typu

Toccata

Casandra

Volta

Ricercata

Milí příznivci, v podzimních dnech 2014 jsem vydal propagační CD s názvem Loutna&Akordeon. Jeho součástí je publikace přinášející informace o nás a o autorech nahrané tvorby ve třech jazycích. CD obsahuje zpracování velké většiny hrané hudby v letech 2009 - 2014 s akordeonistkou Jitkou Baštovou, zvukové ukázky z našich společných hudebních pořadů – Doteky strun a kouzla měchu, La Brise de France, In Patches a adventního programu s názvem Poslán jest od Boha anděl… Více než 60 minut hudby zpestřuje i loutnové a akordeonové sólo.

Loutna a akordeon

Ukázky naleznete na stránkách jednotlivých projektů.

Astor Piazzolla - Ave Maria

Loutna a zpěv

Ukázky naleznete na stránkách jednotlivých projektů.

Nahráno 16.8.2008 ve studiu Principium, Praha

Zpět