22 Loutna

Jindřich Macek

Loutnista

připomeňme si 700 let od narození „Otce vlasti", krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV.

připravili a účinkují

Jitka Baštová - akordeon

Jindřich Macek - loutna

V pořadu zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, renesanční písně Johna Dowlanda, kompozice D. Scarlattiho, L. Bernátha a dalších autorů.

Název programu, vytvořeného k památce 700. výročí narození Karla IV., vychází z názvu dvouhlasé písně „Květ mezi liliemi“, která pochází z rukopisu z počátku 15. století. Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům také dobu vzniku skladeb. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové kompozice jsou vybrány tak, aby zachovaly historický rámec pořadu, ale zároveň předvedly technicky náročnější a vyspělejší party obou umělců.

Během koncertu zazní i originální hudba slovenského autora pro tyto dva nástroje z roku 2013, neboť suitu o čtyřech částech věnoval právě renesančním skladatelům. Cílem pořadu je předvést kvalitní interpretaci a připomenout posluchačům památku Karla IV. Lucemburského.

Ideálním prostředím pro realizaci koncertního projektu jsou koncertní sály, galerie, kaple, kostely, zámecké i hradní prostory.  

Ukázky z pořadu

Vicenzo Capirola - Padoana

Uvedený pořad můžete objednat zde...

Zpět