Jindřich Macek

Loutnista

Silvie Mechová - Hönigová studovala konzervatoř v Pardubicích ve flétnové třídě Mgr. Jaromíra Höniga. Školu ukončila absolventským koncertem, kde vystoupila jako sólistka s Komorní filharmonií Pardubice v sólovém partu Mozartova koncertu G dur. Dále pokračovala ve studiu na JAMU v Brně u Prof. Arnošta Bourka.

V průběhu studií se zúčastnila řady soutěží, kde získala různá ocenění (3. cena v soutěži Amati Kraslice, 2. cena v soutěži konzervatoří, 1. cena v Mozartově soutěži komorní hry v Praze). V roce 1991 byla členkou mezinárodního orchestru Yehudi Menuhina ve Francii. S. Mechová absolvovala řadu interpretačních kurzů u nás i v zahraničí (např. Rakousko).

V současné době působí jako pedagog flétnové hry na pardubické konzervatoři. Věnuje se též pravidelné koncertní činnosti. Jako komorní hráč vystoupila v různých zemích Evropy (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Holandsko a další). Je členkou komorního souboru Family Hönig Quartet, s kterým natočila CD. Několikrát spolupracovala s Českým rozhlasem (natočila Variace pro flétnu a klavír Otmara Máchy) a Českou televizí.

Ve spolupráci s Jindřichem Mackem účinkuje v projektech: Flétna a loutna napříč hudebními epochami, Flauto dolce a Putování krajinou hudby.

gallery

Koncert z Kaple Tří Králů na pardubickém zámku

Zpět