31 Loutna

Jindřich Macek

Loutnista

připravili a účinkují

Silvie Mechová – flétna

Jindřich Macek - loutna

V pořadu zazní: J. Dowland, H. Newsidler, G. Zamboni, M. Galilei, A. Vivaldi, J. J. Quantz, J. A. Hasse, B. Godar,
J. Mouquet, J. Ibert a S. Bodorová.

V hudebním projektu "Flauto dolce" se posluchačům představí dva nástroje - flétna a loutna, které své posluchače
v citlivé komorní spolupráci přenesou do světa harmonie plné citů a vášní, kde je možné na chvíli zapomenout na všední starosti dne. Nechme se hudbou vrátit do minulosti, ale i poznejme hudbu mladou, současnou. Je to dobrodružné hledání stálých proměn a skrytých krás.

Vhodným prostředím k provedení koncertu jsou zámecké a historické prostory, koncertní sály, galerie a venkovní atria.

Uvedený pořad můžete objednat zde...

Zpět