41 Loutna

Jindřich Macek

Loutnista

hudební pásmo s průvodním slovem o Václavu IV.

připomeňme si 600. výročí smrti římského a českého krále, lucemburského vévody, markraběte braniborského, syna Karla IV.

připravili a účinkují

Jitka Baštová - akordeon

Jindřich Macek - loutna

V pořadu zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, kompozice V. Capiroly, D. Scarlattiho, L. Boëllmanna, J. Macka a dalších autorů.

Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům vládu Lucemburků v českých zemích. Připomíná život krále Václava IV., historický obraz jeho osobnosti, vznik husitství za jeho vlády, ale i legendu o sv. Janu z Pomuku. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové kompozice jsou vybrány tak, aby dokreslily historický charakter pořadu.

Ideálním prostředím pro realizaci koncertního projektu jsou koncertní sály, galerie, kaple, kostely, zámecké i hradní prostory. V případě potřeby je možné přizvučení.

Ukázka z pořadu

Uvedený pořad můžete objednat zde...

Zpět